Skip Navigation LinksAna Sayfa > Hızlı Erişim > Milli Parklar

          

      GÖREME TARİHİ MİLLİ PARKI

 

Göreme Tarihi  Milli  Parkı  İç  Anadolu  Bölgesi’nde  Nevşehir İli Sınırları İçerisinde yer almaktadır.

Göreme ve çevresinin Milli Park olarak ayrılması 1967 yılında düşünülmüş ve bu yıllarda Milli Parkın uzun devreli gelişim planı yapılmıştır. 


Ancak o dönemde yürürlükte bulunan 6831 sayılı yasanın 25.maddesine göre yalnız orman rejimine giren alanlar Milli Park olarak ayrılabileceğinden bu plan uygulamaya konamamıştır.


2873 sayılı yasanın 1983 yılında yayınlanması ile birlikte Göreme Tarihi Milli Parkı’nın kuruluş yolu da açılmış ve 30.10.1986 tarih 86/11135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Milli Parkın ilanı gerçekleşmiştir.