Skip Navigation LinksAna Sayfa > Duyurular

TAŞERON GEÇİCİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞLE İLGİLİ KAZANANLARIN KESİN LİSTESİ...

Mart 15, 2018

İLAN

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin127. Maddesinin;

Geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği TaşerondaÇalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Sınav Sonuçları Kesin Listesi

 

24 Aralık 2017 Tarihli ResmiGazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum veKuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamındaçalıştırılmakta olan işçilerin sürekli, geçici işçi kadrolarına geçirilmesineilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerininuygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğ ile BakanlıkMakamının 19.02.2018 tarihli ve 04 sayılı Olur’unda belirtilen kriterler dâhilinde05.03.2018 tarihinde yapılan sınav sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Sınavların Sonuçlarına itiraz sözkonusu Tebliğin 6. Maddesi doğrultusunda ilan tarihinden itibaren 4(dört) günolarak öngörülmüş olup; belirtilen süre zarfında sonuca itiraz olmadığındankesin liste aşağıya çıkartılmıştır.

 

İlan olunur. 15.03.2018   

 

Sürekli İşçi KadrolarınaGeçiş Sınav Sonuçları

SIRA NO

ADI SOYADI

TC KİMLİK NO

SINAV SONUCU

1

Abdullah YALÇIN

410*****544

         Başarılı

2

Ahmet DEMİROK

527*****668

Başarılı

3

Emre UĞUZ

214*****590

Başarılı

4

Hasan OKUDAN

697*****740

Başarılı

5

Kadir AKTAŞ

290*****592

Başarılı

6

Mehmet ÖĞEÇ

343*****404

Başarılı

7

Mevlüt ARIK

631*****212

Başarılı

8

Mevlüt EVCİL

140*****552

Başarılı

9

Mevlüt ÖZTAŞ

224*****858

Başarılı

10

Osman ŞİMŞEK

473*****492

Başarılı

11

Yasin PARLAK

374*****110

Başarılı

 

                                                                                                       

Geçici İşçi KadrolarınaGeçiş Sınav Sonuçları

SIRA NO

ADI SOYADI

TC KİMLİK NO

SINAV SONUCU

1

Atilay TÜRK

525*****644

Başarılı

2

Canan ERTAŞ

474*****518

Başarılı

3

Hüseyin SAYAN

578*****726

Başarılı

  

                                                                                                                                                    MÜDÜRİYET