Skip Navigation LinksAna Sayfa > İhaleler

ERZURUM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TÜFEK SATIŞ İHALESİ...

Ağustos 01, 2017

Erzincan Şube Müdürlüğünce 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 6/2 maddesine göre yasaklanan fiillerin konusunu oluşturması nedeni ile aynı kanunun 20. ve 28.maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 18. Ve 22.maddeleri kapsamında el konularak Mülkiyetleri Kamuya Geçirilen, kararları kesinleşen ve fiyat takdir komisyonunca satış bedelleri belirlenen 35 (otuzbeş) adet yivsiz av tüfeklerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi ve Döner Sermaye kuruluşları ihale yönetmeliğinin 44/a maddesi gereği“Pazarlık Usulü” ile 23-24.05.2017 tarihinde ihale ile satışları yapılmış,fakat 16 (onaltı) adet yivsiz av tüfeği satışı yapılmadığı için söz konusu yivsiz av tüfeklerinin aynı bedelle 22.08.2017 tarihinde yeniden ihaleye çıkılacaktır.

 

İhale ilanına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız…


Erzincan Şube Müdürlüğü-Tüfek Satış İhalesi.xls