Skip Navigation LinksAna Sayfa > İhaleler

ANTALYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MAL SATIŞI İHALE İLANI...

Temmuz 17, 2018

Antalya Şube Müdürlüğünce el konulan,yukarıda nitelikleri belirtilen taşınır malların (Yivsiz Av Tüfeği ve Hurda Aküler) satışı 2886 Sayılı kanunun 2. Maddesi, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği 29.c maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 17 Temmuz 2018 tarihinde VI. Bölge Müdürlüğü, Antalya Şube Müdürlüğünde (Sedir mahallesi vatan bulvarı adresindeki hizmet binası toplantı Salonunda) teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.


İhale ilanına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız...


Antalya Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Satışı İhale İlanı.docx